Hur ser framtidens sågverk ut? Vilka krav ska man kunna ställa på framtidens virke? Samma krav som du ställer på Frödinge Hällerum Timber AB idag!