Inge Karlssons Trävaru AB

 

Sedan februari 2015 ingår även Inge Karlsson Trä AB i Frödingegruppen.

IKAB som vi till vardags kallar bolaget är ett hyvleri som endast vidareförädlar virke både för marknaden i Sverige samt även för export. Vill du komma i kontakt med personal där så ring:Tommy Nordström 070-2940153 eller Kenneth Antonsson 0492-22294 alternativt ringer du vår växel 0492-28895 så kopplar vi vidare.

Klicka här för länk till IKAB

I jul stödjer vi UNHCR