Historik

Karl Svensson1912 började Karl Svensson sin bana som sågverksägare. Han drev bland annat ambulerande sågverk som flyttades mellan de olika avverkningsplatserna. 1918 byggde han en stationär såg vid Hällerum 15 km från Vimmerby. Därmed var grunden lagd till Hällerum Trä AB som med åren kom att utvecklas till ett modernt sågverk med ledande teknik.1930-talet
: två stationära sågar och två mobila sågar, hyvling av virket om somrarna.

1940-talet: Timmertransport med lastbil och traktor inleddes.

1950-talet: Elkraft, rationalisering av sönderdelning av sågtimmer

1960-talet: Första barkmaskinen, flistugg installerades. Karl Svenssons fyra söner tog över.

Carl-Bertil Svensson, Olof Svensson, Åke Svensson och Göte Svensson1968 bildades Hällerum Trä AB
Fr.v. Carl-Bertil Svensson, Olof Svensson, Åke Svensson och Göte Svensson.

1970-talet: Maskinparken moderniserades med ny 2-klingig och 3-klingig maskin samt klyvsåg och kantverk. Arbetsstyrkan arbetade nu hela året och bestod av ca 20 personer. Produktionen steg till 8000-10000 m3 sågat virke.

1980-talet: Kombisorteringsverk byggdes liksom panncentral och tork. 4-bladig bandsågsgrupp med reducerare införlivades i maskinparken.

1990-talet: Fortsatt utveckling med nya torkar, nytt timmerintag.

1994 tog 3:e och 4:e generationen Svensson, 3 söner och 1 sonson till Carl-Bertil Svensson, över företaget. Mer information finns under Om företaget

1996 Automatströning av nysågat virke installeras.

1997 installeras vattensprinkler i alla produktionslokaler.

1998 Ny panna, 2,5MW, installeras, ersätter en gammal panna.

2000 Nytt magasin i trä, byggt med träkonstruktion.

2001 Hyvleriet moderniseras med ny 7-spindlig hyvel och ny kringutrustning.
Dubbelbladig torrbandsåg installeras.

2003 Pelletsproduktion startas. Årskapacitet ca 1500-2000 ton pellets.

2004 Kantverket moderniseras med ny elevator och nytt styrsystem. Ny truck, Kalmar LMV, köps.

2005 Nytt mindre magasin ersätter det allra första virkesmagasinet byggt 1959, som rivs.

2006 Dynagrade- hållfasthetssortering installerades i hyvellinjen. Fuktighetsmätare on-line i justerverk installeras.

2007 Firefly- gnistsläckningssystem i spånledningar installeras. Företaget säljs till Frödinge Sågverk i augusti.

2007 Från augusti 2007 ägs företaget av Frödinge Sågverk. Förvärvet medför en stärkt position i regionen, med bl.a. samlad inköps- och försäljningsverksamhet.