100-års loga

Hällerum Trä

1912 började Karl Svensson sin bana som sågverksägare. Han drev bland annat ambulerande sågverk som flyttades mellan de olika avverkningsplatserna. 1918 byggde han en stationär såg vid Hällerum 15 km från Vimmerby. Därmed var grunden lagd till Hällerum Trä AB som med åren kom att utvecklas till ett modernt sågverk med ledande teknik. Idag ingår Hällerum Trä i Frödinge Hällerum Timber AB.

I jul stödjer vi UNHCR