100-års loga

Hällerum Trä

Hällerum Trä AB är idag ett modernt sågverksföretag, som ligger ca 15 km sydost om Vimmerby. Företaget sysselsätter i dag 20 yrkesstolta och ansvarsmedvetna medarbetare.


Råvaran kommer i huvudsak från privata skogsägare inom 25 km:s radie. Av 25000m3 sågad vara  förädlas ca 15000 m3 i vårt hyvleri, bestående av hyvellinje och klyvlinje. Vi har också utrustning för hållfasthetssortering, buntning och exaktkapning. Av de 70% av produktionen som exporteras, går det mesta till England, Danmark, Tyskland, , Frankrike, Norge, Nordafrika och medelhavsländerna.

Av andelen virke som stannar inom landet, finns de flesta kunderna inom byggmaterialhandeln, husbyggnadsindustrin, byggnadsfirmor och emballageindustrin.

Från och med 2004 säljs virke bara i paket eller buntvis.