Frödinge Sågverk

Frödinge Sågverk är ett familjeföretag som grundades 1943 av nuvarande KC Christer Karlssons far Sven-Erik och farfar Erik Karlsson. Företaget är beläget i Frödinge, nordöstra Småland vilket ger en god tillgång på bra råvara av både gran och tall från Vimmerbyområdet.

Leveranssäkerhet        Sven-Erik och Christer Karlsson

Att kunna leverera snabbt och på utsatt tid ingår i vår totala kvalitetssyn. En virkesleverans håller inte högsta kvalitet om den är försenad, även om själva virket håller toppklass. Under decennier har vi därför byggt upp en industri som kan hantera stora mängder timmer samtidigt. Den rationella virkesproduktionen är i dag till största delen styrd och kontrollerad av datorer och automatik för att få en jämn och hög kvalitet. Vi har egna transportmöjligheter som ombesörjer stora delar av frakterna.

Yrkesstolthet

Utan yrkesstoltheten hos våra anställda hade vi inte kunnat leva upp till dina höga förväntningar. Den är en garanti för att kunna hålla kvaliteten och leveranssäkerheten på högsta nivå. Kritiska ögon synar produkterna och upptäcker ibland det som inte fotoceller och automatiken sett. Här finns en stark kundkänsla som återspeglas i att du ska få din kundleverans i tid, till varje pris.