Frödinge Sågverk

Frödinge Sågverk är ett familjeföretag som grundades 1943 av nuvarande KC Christer Karlssons far Sven-Erik och farfar Erik Karlsson. Företaget är beläget i Frödinge, nordöstra Småland vilket ger en god tillgång på bra råvara av både gran och tall från närområdet.

I jul stödjer vi UNHCR