Affärsidé

Frödinge Hällerum Timbers affärsidé är att alltid utnyttja det lilla företagets stora flexibilitet, med det senaste inom tekniken och försöka att utvinna maximalt ur den råvara, som vuxit i 80-120 år.


Vi vill kunna erbjuda alla kundkategorier träprodukter med högsta möjliga kundanpassning, maximal flexibilitet och kortast möjliga leveranstid.

Vi vill generera vinster för att kontinuerligt utveckla och förbättra servicegraden och för att skapa trygghet för våra leverantörer, kunder och anställda.