Affärsidé

Frödinge Hällerum Timbers affärsidé är att alltid utnyttja det lilla företagets stora flexibilitet. Vi arbetar med det senaste inom tekniken och stävar alltid efter att utvinna maximalt ur råvaran som vuxit i 80-120 år.

Vi vill kunna erbjuda alla kundkategorier träprodukter med högsta möjliga kundanpassning, maximal flexibilitet och kortast möjliga leveranstid.

Vi vill generera vinster för att kontinuerligt utveckla och förbättra servicegraden. På så sätt skapar vi trygghet för våra leverantörer, kunder och anställda.

I jul stödjer vi UNHCR