Koncernen

Frödinge Hällerum Timber, Frödinge Skog och Inge Karlssons Trävaru ingår alla i samma koncern, Frödingegruppen.
I Frödinge sågas i huvudsak gran och i Hällerum furu. Inge Karlssons Trävaru är ett renodlat hyvleri.
En av våra grundtankar är att utnyttja varje stock optimalt för högsta sågutbyte. Reducerbandsågtekniken med tunna sågsnitt borgar för detta.
Vi är en av regionens främsta aktörer med 240 års gemensam erfarenhet. 

Fram till 1 september 2013 var Frödinge och Hällerum två separata sågverk inom koncernen men är numera sammanslagna. Du kan läsa om historiken från de två sågverken i länkarna till vänster.

 

 

Här kan du läsa boken om Frödinge Hällerum AB

(klicka på bilden och ladda hem)

 

Frödinge Sågverk, Hällerum

 

 

 

 

 

 

 

null
I jul stödjer vi UNHCR