Lediga tjänster

Frödingegruppen AB är en av regionens främsta aktörer inom vidareförädling av träprodukter. Vår verksamhet präglas av stark framtidstro och fokus på hållbara produkter, något vi når genom motiverade medarbetare som trivs. Frödingegruppen består av två sågverk; Frödinge Hällerum Timber AB, legohyvleriet Inge Karlsson Trävaru AB samt inköpsbolaget Frödinge Skog AB. Övervägande del av produktionen förädlas i egna hyvlerier, råspontsluck-linje och pelletsanläggning. Vi är en internationell aktör med cirka 75% på export.

Våra cirka 70 ansvarsfulla medarbetare har lett Frödingegruppen till att bli den stabila aktör vi är idag. Vill du följa med på vår fortsatta resa med fokus på dig som medarbetare, hållbarhet och kvalitét?

Till vänster ser du om vi söker personal för tillfället. Om det är tomt är du alltid välkommen att höra av dig med en intresseanmälan till angelica.karlsson@fhtimber.se.


Barncancerfonden