Lediga tjänster

Frödinge Hällerum Timber AB är en av regionens främsta aktörer inom vidareförädling av träprodukter. Vår verksamhet präglas av stark framtidstro och fokus på hållbara produkter, något vi når genom motiverade medarbetare som trivs. Frödinge Hällerum består av två sågverk och ett legohyvleri. Inköpsbolaget Frödinge Skog AB förser sågverken med råvara från närområdet. Övervägande del av produktionen förädlas i egna hyvlerier och råspontslucklinje. Vi är en internationell aktör med ca 75% på export.

Våra cirka 75 ansvarsfulla medarbetare har lett Frödinge Hällerum till att bli den stabila aktör vi är idag. Vill följa med på vår fortsatta resa med fokus på dig som medarbetare, hållbarhet och kvalitét.

För närvarande har vi inga lediga tjänster, men du är alltid välkommen att skicka oss en spontanansökan. Detta görs till angelica.karlsson@fhtimber.se.


I jul stödjer vi UNHCR